Aktiva Seniorer Nora

Förbundet Aktiva Seniorer är en riksomfattande förening som startade 1988. Nora-föreningen bildades samma år 1988 och har idag ca 275 medlemmar.

Aktiva Seniorer är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation, med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen och erbjuda meningsfulla, intressanta och utvecklande aktiviteter.

Vi har inte heller vad man skulle kunna kalla pensionärsfackliga frågor på vårt schema. Det hindrar oss naturligtvis inte från att någon gång protestera mot missförhållanden eller peka på önskvärda lösningar som vi tycker bör introduceras. Men det är inte någon stor uppgift för oss. Det finns andra organisationer som är bättre än oss på sådant.

Medlemmarna kan vara vilka som helst som känner sig som Seniorer. Det har inte med ålder att göra. Alltså finns ingen åldersgräns för medlemskap.