Aktiva Seniorer Nora

Nästan 100 medlemmar hade bänkat sig i Tullbackagårdens samlingssal inför årsmötet den 14 februari. Ordföranden Laila Danielsson hälsade välkommen och inledde mötet med att utlysa en tyst minut för medlem som avlidit under 2018. Därefter förklarades stämman öppnad. Till ordförande för stämman valdes Jan Söderqvist, som med fast klubba ledde förhandlingarna genom dagordningen. Till ny styrelseordförande valdes Hasse Sandberg, då Laila Danielsson avböjt omval efter tolv år på posten. Även föreningens kassör Lars Eriksson hade avböjt omval. Nya i styrelsen är Margaretha Karlsson och Britta Larsson. Mötesordföranden uttryckte sitt och medlemmarnas stora tack till Laila Danielsson och avslutade därefter mötet. Laila Danielsson avtackade avgående Lars Eriksson för hans insats som kassör under åtta år samt Agneta Eriksson som under många år medverkat i kaffegruppen. Laila Danielsson avtackades i sin tur med blomuppsättning samt ständigt hedersmedlemskap i Aktiva Seniorer i Nora.

Magnus Wetterholm och Matts Norman framförde sedan ett varierat program med smak av fransk vistradition. Sammankomsten avslutades med kaffe/te och sedvanlig smörgåstårta.

 

Talare på Aktiva Seniorers medlemsmöte i januari var Barbro Westerholm, tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen och professor vid Karolinska Institutet och numera Sveriges äldsta riksdagsledamot. Barbro Westerholms talade engagerat och rättframt inför ett femtiotal medlemmar om de äldres rätt att bli behandlade individuellt och utan förutfattade meningar på grund av åldern. Vi fick bekanta oss med begreppet ålderism definierat som fördomar eller stereotypa föreställningar som utgår från en människas ålder och som kan leda till diskriminering (Lars Andersson, 2008) Barbro Westerholm berörde också åldersdiskriminering, som hon menar förr eller senare drabbar alla. Ord styr. Vi behöver positiva synonymer till orden gammal och äldre. Barbro Westerholm föreslår årsrik som står för rik på levda år, kunskap och livserfarenhet.Det intressanta föredraget avslutades med ett citat av Simone de Beauvoir: ”Ålderdom existerar inte. Det finns människor som är mindre unga än andra. Det är allt”.

Nästa möte: Årsmöte torsdagen den 14 februari kl 14.00 i Tullbackagården. Efter årsmötet underhåller Magnus Wetterholm med sånger av Jacques Brel.

Aktiva Seniorer i Nora firar 30-årsjubileum i år. Kvällen fredagen den 26 oktober samlades festklädda medlemmar på Åkerby Herrgård, där det var dukat till jubileumsmiddag.Ordföranden Laila Danielsson tog emot i foajén där det bjöds på mingelbubbel innan vi satte oss till bords. En välkomponerad meny serverades. Den Örebro-baserade gruppen Tullamore Brothers stod för underhållningen med fartfylld och energigivande irländsk musik. I pausen passade medlemmen Hasse Sandberg på att med en blombukett tacka vår ordförande Laila för den energi och handlingskraft hon bjuder på för att skapa intressanta och trivsamma aktiviteter för oss medlemmar. Kvällen avslutades med kaffe och kaka, lagom tills bussen kom för hemfärd vid halv tio-tiden.

Förbundet Aktiva Seniorer grundades 1988. Pionjärer var Knut Johansson och Gunn Severin. Örebro, Kristinehamn och Nora var först ut med att bilda lokala föreningar. Första ordföranden i Nora var Bror Amner (8 år), därefter Göte Gunnarsson (åtta år), Erika Söderqvist (två år) och Laila Danielsson (sittande). Redan efter ett år hade föreningen 40 medlemmar, idag närmar sig antalet medlemmar 300. 68 medlemmar deltog i kvällens jubileumsfest.

 

Höstsäsongen inleddes traditionsenligt torsdagen den 23 augusti med en båtutflykt. Bussen som avgick från torget i Nora på torsdagsmorgonen var fullsatt för färd mot Karlsborg där M/S Sandön väntade vid kaj i Göta kanal. Väl ombord serverades kaffe och smörgås. Ombord fanns redan en grupp engelska pensionärer, som fick en del av oss att borsta av vår engelska för samtal vid relingen. Vädret lämpade sig förträffligt  för utevistelse på däck.Den del av kanalen som utgjorde dagens rutt gick genom Bottensjön till sjön Viken. Totalt har kanalen 58 slussar, den med största nivåskillnad (3,3 m) är slussen i Forsvik som vi passerade. Under färden berättades om det slit som låg bakom den 19 mil långa kanalen, varav nästan 9 mil är sprängd och grävd för hand med stålskodda träspadar. 58 000 indelta soldater gjorde ungefär 7 miljoner dagsverken i grävandet av kanalen. Under återfärden serverades lunch och efter att ha slussat än en gång och kommit ner i nivå med Bottensjön gick vi iland för egna strövtåg i den gamla industriorten Forsvik, där också bussen väntade för återfärd till Nora.

 

Underkategorier