Årets första medlemsmöte ägde rum i festsalen på Nora stadshotell, där vi kommer att träffas framöver. Mötet den 16 januari hade tema: Avfallshantering inom Nora kommun. Ämnet lockade 55 medlemmar.

Ordföranden Hasse Sandberg inledde med information om att vi kommer att delta i Öppet hus i det nya Allaktivitetshuset (f d Windahls) den 8 feb kl 11-14. Titta gärna in! Hasse påminde också om anmälan till årsmötet den 13 feb, samt besök på EOns värmeverk och biologiska museet i Örebro den 27 feb. Se program.

Michael Lindström, avfallsstrateg inom Samhällsbyggnad Bergslagen, redogjorde med siffror och diagram för aktuella mätningar och trender. Sammanfattningsvis kan sägas att den totala mängden avfall i regionen har minskat 2010 - 2018. Analys av innehåll i den gröna och bruna tunnan, visar att den gröna tunnan felaktigt används även för tidningar och matavfall medan den bruna tunnan nästan enbart används för matavfall. Frågor från publiken gällde mest sortering av förpackningar, t ex tryckkartor för medicin, värmeljus mm. Hänvisning till sorteringsguiden, som skickats ut till alla hushåll.

Mötet avslutades med kaffe och god bulle.

 

Vårt nya mötesrum, Nora Stadshotell