Ett sjuttiotal medlemmar kom till höstens första möte för att lyssna på Elisabeth Anestad, Polisområdeschef/Polismästare i Örebro. Elisabeth är uppvuxen i Nora och tog studentexamen i Lindesberg. Efter juridikstudier i Uppsala sökte hon in på Polishögskolan. 2018 fick hon ta emot guldklockan för sina 30 år i statens tjänst. Elisabeth redogjorde för den geografiska bilden av polisområde region Bergslagen som omfattar Örebro, Värmlands och Dalarnas län, fördelat på glesbygd och storstadsområden. Nora är en jämförelsevis lugn stad. Elisabeth kommenterade rådande resursbrist men hänvisade till satsningar på polis- och rättsväsendet i den nyligen presenterade statsbudgeten. Elisabeth gav råd och tips hur man som äldre skyddar sig från brott och bedrägeri. Se upp med oanmälda försäljare, vid dörren eller på telefon! Vill man arrangera grannsamverkan: Ring 114 14 och prata med kommunpolisen Stefan Toll, samordnare för grannsamverkan i vårt område. Åhörarna ställde många frågor: Varför blev det ingen utredning? Hur kunde förövaren gå fri? Elisabeth besvarade frågorna sakligt och övertygande. Ordföranden Hasse Sandberg tackade Elisabeth Anestad med en blomma.

Nästa möte 10 oktober - Carl-Jan Granqvist pratar om Vår hälsa och vällevnad.