Aktiva Seniorer i Nora gjorde den 24 april en utflykt till Örebro som bestod i en guidad tur med buss genom de många nybyggda bostads- och industriområden som finns främst i stadens utkanter. Turen började med lunch på Södra Vattentornet, varefter vår guide för dagen, förre stadsarkitekten Lars Edenskär, äntrade bussen. Vi färdades i många områden som ingen av de 29 deltagarna hade besökt tidigare, och vi fick information om när och hur de olika byggprojekten hade genomförts. En mycket intressant rundtur som kompletterades med en utmärkt broschyr som i text och bilder beskrev det mesta av vad vi sett.