Aktiva Seniorer i Nora har haft månadsmöte 14 maj på Tullbackagården. 35 personer deltog i mötet som handlade om vår hälsa och vällevnad.

Monica Holm, fysio- och medicinsk yogaterapeut (sjukgymnast) berättade om vad vi kan göra för att hålla oss i trim. Deltagarna fick på plats prova på några enkla rörelser som gör stor nytta.

Gudrun Hoffmeister från Örebro läns Afasiförbund berättade om sin Afasi och vad som går att göra för både den drabbade och anhöriga. Ingrid Gustavsson, Afasiföreningen i Örebro och Kennet Israelsson, Afasihuset i Örebro delgav oss sina erfarenheter.

Kristin Berglind presenterade Nora Biblioteksverksamheter och påminde om att det finns hjälp att få med bl a IT-frågor. Intresse fanns också att får höra eventuella önskemål från deltagarna.

Mötet avslutades med kaffe eller te och smörgås.