Nästan 100 medlemmar hade bänkat sig i Tullbackagårdens samlingssal inför årsmötet den 14 februari. Ordföranden Laila Danielsson hälsade välkommen och inledde mötet med att utlysa en tyst minut för medlem som avlidit under 2018. Därefter förklarades stämman öppnad. Till ordförande för stämman valdes Jan Söderqvist, som med fast klubba ledde förhandlingarna genom dagordningen. Till ny styrelseordförande valdes Hasse Sandberg, då Laila Danielsson avböjt omval efter tolv år på posten. Även föreningens kassör Lars Eriksson hade avböjt omval. Nya i styrelsen är Margaretha Karlsson och Britta Larsson. Mötesordföranden uttryckte sitt och medlemmarnas stora tack till Laila Danielsson och avslutade därefter mötet. Laila Danielsson avtackade avgående Lars Eriksson för hans insats som kassör under åtta år samt Agneta Eriksson som under många år medverkat i kaffegruppen. Laila Danielsson avtackades i sin tur med blomuppsättning samt ständigt hedersmedlemskap i Aktiva Seniorer i Nora.

Magnus Wetterholm och Matts Norman framförde sedan ett varierat program med smak av fransk vistradition. Sammankomsten avslutades med kaffe/te och sedvanlig smörgåstårta.