Talare på Aktiva Seniorers medlemsmöte i januari var Barbro Westerholm, tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen och professor vid Karolinska Institutet och numera Sveriges äldsta riksdagsledamot. Barbro Westerholms talade engagerat och rättframt inför ett femtiotal medlemmar om de äldres rätt att bli behandlade individuellt och utan förutfattade meningar på grund av åldern. Vi fick bekanta oss med begreppet ålderism definierat som fördomar eller stereotypa föreställningar som utgår från en människas ålder och som kan leda till diskriminering (Lars Andersson, 2008) Barbro Westerholm berörde också åldersdiskriminering, som hon menar förr eller senare drabbar alla. Ord styr. Vi behöver positiva synonymer till orden gammal och äldre. Barbro Westerholm föreslår årsrik som står för rik på levda år, kunskap och livserfarenhet.Det intressanta föredraget avslutades med ett citat av Simone de Beauvoir: ”Ålderdom existerar inte. Det finns människor som är mindre unga än andra. Det är allt”.

Nästa möte: Årsmöte torsdagen den 14 februari kl 14.00 i Tullbackagården. Efter årsmötet underhåller Magnus Wetterholm med sånger av Jacques Brel.