75 av föreningens 280 medlemmar hade hörsammat kallelse till årsmöte 2017, torsdagen 16 februari. i Tullbakagårdens samlingssal. Ordföranden Laila Danielsson inledde mötet med att tända ett ljus och utlysa en tyst minut för medlemmar som gått bort under 2016.

Till ordförande för de fortsatta årsmötesförhandlingar valdes traditionsenligt Jan Söderkvist som med van hand klubbade igenom punkterna på dagordningen. I verksamhetsberättelsen för 2016 redogjordes för nio månadsmöten med intressanta föreläsare. Man har också arrangerat tre resor och utflykter, tre företagsbesök, och en festlig grekisk afton.

Laila Danielsson omvaldes till föreningens ordförande. Två nya medlemmar invaldes i styrelsen: Per-Erik Doverud och Ann-Mari Carlsson. Övriga i styrelsen är Kenny Andersson, Bengt Carlsson, Inger Eriksson, Lars Eriksson, Hasse Sandberg och Brita Perrin. Avgående ledamöter, Monica Dahlin och Lennart Bengtsson förärades med blommor som tack för sex års styrelsearbete.

Inbjuden gästföreläsare denna torsdag var Polisens före detta presstalesman Göran Gunnarsson, som höll ett trevligt anförande om sitt liv och sin yrkesroll som polis. Mötet avslutades i  gemytlig samvaro med kaffe och smörgåstårta. Kommande arrangemang: 16 mars kl 14.00 månadsmöte i Tullbackagården, Bo Pettersson berättar om Alice Babs och spelar ett urval av hennes musik.