Torsdagen den 14 mars hade Aktiva Seniorer i Nora besök av journalisten, naturfotografen, författaren och TV-rösten Henrik Ekman. Hans föredrag handlade om förändringarna i vår natur de senaste 60 åren, vilka han har upplevt, studerat och fotograferat med stort intresse. Han berättade hur fågelsången tystnade, hur djurlivet tynade bort och hur vattnet grumlades och växte igen. Han förklarade varför de negativa förändringarna uppstod, vilka åtgärder som så småningom vidtogs, och vilka resultat som har uppnåtts. De närvarande 110 medlemmarna både kände igen sig och berördes av hans berättelse. Slutligen beskrev han också de positiva resultat som våra ansträngningar har lett till, som renare vatten, renare luft och livskraftiga stammar av flera djur- och fågelarter. Men vi har mycket kvar att förbättra i vårt sätt att hantera och utnyttja naturen, om vi ska kunna fortsätta leva i harmoni med den. Många av deltagarna ville gärna prata med Henrik Ekman efteråt och köpa någon av hans böcker.