Aktiva Seniorer i Nora har hållit sitt årsmöte med drygt 100 medlemmar närvarande. Efter redovisning av föreningens ekonomi beviljades den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023. Medlemsavgiften förblir oförändrad 150 kr/år även för 2025. Stämningen var hög och de aktuella valen genomfördes utan några diskussioner. Hasse Sandberg valdes om för ett nytt år på ordförandeposten. Ny ledamot i styrelsen blev Hans Gesslein som ersättare för Kenny Andersson, som varit med i styrelsen sedan 2016. Per-Åke Forsberg utsågs till ordinarie revisor efter Göran Skoglund som avsagt sig uppdraget på grund av sjukdom och Lotta Eriksson blev revisorsuppleant. Marianne Lindén och Monica Rumby utsågs till valberedare på två år, medan Ulla Bergkvist har ett år kvar i den rollen. Styrelsemedlemmen Kenny Andersson och de två avgående valberedarna Margaretha Karlsson och Monica Höglund avtackades. Den omvalde ordföranden Hasse Sandberg meddelade också att 2024 blir hans sista år som ordförande i Aktiva Seniorer, och uppmanade intresserade att starta sina valkampanjer.

Mötet avslutades med musikunderhållning av Björn Eremo och Rickard Larsson samt kaffe och smörgåstårta.