Aktiva Seniorer Nora

Årets första medlemsmöte ägde rum i festsalen på Nora stadshotell, där vi kommer att träffas framöver. Mötet den 16 januari hade tema: Avfallshantering inom Nora kommun. Ämnet lockade 55 medlemmar.

Ordföranden Hasse Sandberg inledde med information om att vi kommer att delta i Öppet hus i det nya Allaktivitetshuset (f d Windahls) den 8 feb kl 11-14. Titta gärna in! Hasse påminde också om anmälan till årsmötet den 13 feb, samt besök på EOns värmeverk och biologiska museet i Örebro den 27 feb. Se program.

Michael Lindström, avfallsstrateg inom Samhällsbyggnad Bergslagen, redogjorde med siffror och diagram för aktuella mätningar och trender. Sammanfattningsvis kan sägas att den totala mängden avfall i regionen har minskat 2010 - 2018. Analys av innehåll i den gröna och bruna tunnan, visar att den gröna tunnan felaktigt används även för tidningar och matavfall medan den bruna tunnan nästan enbart används för matavfall. Frågor från publiken gällde mest sortering av förpackningar, t ex tryckkartor för medicin, värmeljus mm. Hänvisning till sorteringsguiden, som skickats ut till alla hushåll.

Mötet avslutades med kaffe och god bulle.

 

Vårt nya mötesrum, Nora Stadshotell

Guldet blev till sand – den kända sången ur musikalen Kristina från Duvemåla framförd av Pernilla Ingvarsdotter, var en av höjdpunkterna på november månads medlemsmöte. Programmet ”Kristina från Duvemåla & Vilhelm Moberg lockade drygt 80 personer till samlingssalen i Tullbackagården.

Sångnumren vävdes in i berättelsen om Vilhelm Mobergs liv och författarskap, i synnerhet gällande den klassiska Utvandrarserien från 1949-59. Moberg, född 1898, hade själv i 18-årsåldern tänkt emigrera men hindrades av modern som i stället såg till att han kom in på folkhögskolan i Grimslöv. I juni 1948 flyttade han emellertid till USA och reste runt i svenskbygderna för att få källmaterial till romansviten. Kring publiceringen av böckerna följde också en häftig debatt kring deras sedlighet och det faktum att de, enligt kritikerna, framställde romangestalterna på ett okristligt sätt.

Vilhelm Moberg, kanske Sveriges genom tiderna största författare, dog 1973.

Ordföranden Hasse Sandberg tackade de medverkande för intressant anförande och vacker sång till pianoackompanjemang.

Nästa månadsmöte blir den 12 december med jultallrik och Luciatablå på Nora Stadshotell (OBS ny lokal)

 

 

Fullt hus, 75 personer, hade bänkat sig i Tullbackagårdens samlingssal när Carl Jan Granqvist gästade föreningens månadsmöte den 10 oktober. På temat Vår hälsa och vällevnad kåserade Carl Jan om sin egen personliga resa, från uppväxten i Hidinge utanför Örebro, där hans far var folkskollärare och kantor och hans mor var textilslöjdlärare till den auktoritet han idag är inom området gastronomi och måltidshistoria.

Efter utblickar i evolutionen, paradigmskiften, tankar om kollektivt tänkande avslutade Carl Jan sitt anförande med att poängtera att den goda måltiden, med vällagad mat i gott sällskap, att unna sig det goda, i högsta grad bidrar till hälsa och vällevnad.  

Carl Jan Granqvist blev år 1972 källarmästare vid Grythyttans gästgivaregård och ansvarade för att bygga upp Måltidens hus och Restauranghögskolan i Grythyttan, tillhörande Örebro universitet.

Ett sjuttiotal medlemmar kom till höstens första möte för att lyssna på Elisabeth Anestad, Polisområdeschef/Polismästare i Örebro. Elisabeth är uppvuxen i Nora och tog studentexamen i Lindesberg. Efter juridikstudier i Uppsala sökte hon in på Polishögskolan. 2018 fick hon ta emot guldklockan för sina 30 år i statens tjänst. Elisabeth redogjorde för den geografiska bilden av polisområde region Bergslagen som omfattar Örebro, Värmlands och Dalarnas län, fördelat på glesbygd och storstadsområden. Nora är en jämförelsevis lugn stad. Elisabeth kommenterade rådande resursbrist men hänvisade till satsningar på polis- och rättsväsendet i den nyligen presenterade statsbudgeten. Elisabeth gav råd och tips hur man som äldre skyddar sig från brott och bedrägeri. Se upp med oanmälda försäljare, vid dörren eller på telefon! Vill man arrangera grannsamverkan: Ring 114 14 och prata med kommunpolisen Stefan Toll, samordnare för grannsamverkan i vårt område. Åhörarna ställde många frågor: Varför blev det ingen utredning? Hur kunde förövaren gå fri? Elisabeth besvarade frågorna sakligt och övertygande. Ordföranden Hasse Sandberg tackade Elisabeth Anestad med en blomma.

Nästa möte 10 oktober - Carl-Jan Granqvist pratar om Vår hälsa och vällevnad.

 

Underkategorier