Aktiva Seniorer Nora

Aktiva Seniorer i Nora hade en utflyktsdag till Örebro den 21:e mars. Vi besökte två helt olika verksamheter: fantastiska bilar på Chrysler 57 Heaven och Örebros Stadsarkiv, som ligger i en av de gamla kasernbyggnaderna i Grenadjärstaden.

Den vackra bilutställningen Chrysler 57 Heaven rymmer en stor mängd välpolerade Amerikanare, företrädesvis Chryslermodeller. De är verkligen en fröjd för ögat, men kanske inte de miljövänligaste fordonen som finns. De fina bilarna är inte ute på vägarna särskilt många mil om året, så det är väl OK! Ägaren Lars Alm har inte bara samlat ihop bilar, även en mängd andra saker finns att beskåda i lokalen, till och med en motorcykel helt av trä! Besökarna var mäkta imponerade! Som motpol till flärden bland bilarna, besöktes också Örebros Stadsarkiv. De pampiga lokalerna i den gamla officersmässen imponerade på besökarna, och vår guide Stefan Nilsson visade prov på olika typer av handlingar som finns i arkivet. Många är sökbara via internet, och där finns mycket intressant att hämta. Det besvärligaste under dagen var att kunna parkera bilarna vid Grenadjärstaden, då AIMO-park appen var i stort sett omöjlig att ladda ner för dem som inte hade den förut.

Kom och var med i vårt trevliga Boule-spel på onsdagar kl 10 - 12 eller 13 - 15. Anmäl intresse till Britt-Marie Larsson, tel 070-231 12 26 eller via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

  

 

Torsdagen den 14 mars hade Aktiva Seniorer i Nora besök av journalisten, naturfotografen, författaren och TV-rösten Henrik Ekman. Hans föredrag handlade om förändringarna i vår natur de senaste 60 åren, vilka han har upplevt, studerat och fotograferat med stort intresse. Han berättade hur fågelsången tystnade, hur djurlivet tynade bort och hur vattnet grumlades och växte igen. Han förklarade varför de negativa förändringarna uppstod, vilka åtgärder som så småningom vidtogs, och vilka resultat som har uppnåtts. De närvarande 110 medlemmarna både kände igen sig och berördes av hans berättelse. Slutligen beskrev han också de positiva resultat som våra ansträngningar har lett till, som renare vatten, renare luft och livskraftiga stammar av flera djur- och fågelarter. Men vi har mycket kvar att förbättra i vårt sätt att hantera och utnyttja naturen, om vi ska kunna fortsätta leva i harmoni med den. Många av deltagarna ville gärna prata med Henrik Ekman efteråt och köpa någon av hans böcker.

Aktiva Seniorer i Nora har hållit sitt årsmöte med drygt 100 medlemmar närvarande. Efter redovisning av föreningens ekonomi beviljades den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023. Medlemsavgiften förblir oförändrad 150 kr/år även för 2025. Stämningen var hög och de aktuella valen genomfördes utan några diskussioner. Hasse Sandberg valdes om för ett nytt år på ordförandeposten. Ny ledamot i styrelsen blev Hans Gesslein som ersättare för Kenny Andersson, som varit med i styrelsen sedan 2016. Per-Åke Forsberg utsågs till ordinarie revisor efter Göran Skoglund som avsagt sig uppdraget på grund av sjukdom och Lotta Eriksson blev revisorsuppleant. Marianne Lindén och Monica Rumby utsågs till valberedare på två år, medan Ulla Bergkvist har ett år kvar i den rollen. Styrelsemedlemmen Kenny Andersson och de två avgående valberedarna Margaretha Karlsson och Monica Höglund avtackades. Den omvalde ordföranden Hasse Sandberg meddelade också att 2024 blir hans sista år som ordförande i Aktiva Seniorer, och uppmanade intresserade att starta sina valkampanjer.

Mötet avslutades med musikunderhållning av Björn Eremo och Rickard Larsson samt kaffe och smörgåstårta.

Underkategorier