Aktiva Seniorer Nora

Rapport från årsmötet 13/2 2020

92 medlemmar hade slutit upp till föreningens årsstämma den 12 februari i stadshotellets vackra festsal. Ordföranden Hasse Sandberg hälsade alla välkomna och inledde mötet med att utlysa en tyst minut för medlemmar som avlidit under 2019. Därefter förklarades stämman öppnad. Till mötesordförande valdes Laila Danielsson, hedersledamot i föreningen sedan ett år tillbaka, efter många år som föreningens ordförande. Laila tackade för förtroendet och ledde de fortsatta förhandlingarna med fast klubba. Hasse Sandberg omvaldes till styrelsens ordförande. Ett nyval klubbades, Bernt Härdell valdes in i styrelsen på två år med välkommen kompetens på it-området. Inger Eriksson avgick från styrelsen och avtackades med en vacker blombukett.

Efter det formella årsmötet tog Hasse Sandberg till orda och påminde om kommande aktiviteter, närmast torsdagen den 27 februari med besök på Eon:s värmeverk och Biologiska museet i Örebro. Mötet avslutades i god gemenskap med läcker smörgåstårta och dryck.

Brita Perrin