Samtliga programpunkter under hösten ställs tyvärr in pga Corona-restriktioner.

12 nov - Magdalena Persson, fotograf och Maria Lang-entusiast

19 nov - besök Arkivcentrum och Lajac Bil i Örebro

10 dec - Lucia

Vi blickar framåt mot våren -21

Styrelsen