För våra kommande aktiviteter i november gäller följande:

För månadsmötet den 12:e november med Magdalena Persson, gäller 50 max personer och obligatorisk anmälan till Maggan tel: 070-330 42 72.

För utflykten till Arkivcentrum gäller max 10 personer, inget besök på Lajac Bil. Anmälan till Kenny senast 14 nov enl programmet. Om intresset för Arkivcentrum är stort, är vi välkomna att boka flera besök.