Nu är det  dags att betala för resan till Läckö slott:  500 kr samt besöket på Stjärnfors Herrgård: 170 kr.

Vi påminner om månadsmötet på Hotellet den 12 maj, kl 14.00 då Ida Lilja kommer och informerar om framtidsfullmakt och testamente.

/Styrelsen