Aktiva Seniorer Nora

På grund av coronan tvingas även vi ställa in/skjuta fram vårens återstående program (månadsmötena 16 april och 14 maj, samt utflykten till Läckö den 28 maj). Anmälningsavgift till Läcköresan kommer att återbetalas. Höstens program börjar ta form.

Vi ser fram emot att träffas i augusti!

Rapport från årsmötet 13/2 2020

92 medlemmar hade slutit upp till föreningens årsstämma den 12 februari i stadshotellets vackra festsal. Ordföranden Hasse Sandberg hälsade alla välkomna och inledde mötet med att utlysa en tyst minut för medlemmar som avlidit under 2019. Därefter förklarades stämman öppnad. Till mötesordförande valdes Laila Danielsson, hedersledamot i föreningen sedan ett år tillbaka, efter många år som föreningens ordförande. Laila tackade för förtroendet och ledde de fortsatta förhandlingarna med fast klubba. Hasse Sandberg omvaldes till styrelsens ordförande. Ett nyval klubbades, Bernt Härdell valdes in i styrelsen på två år med välkommen kompetens på it-området. Inger Eriksson avgick från styrelsen och avtackades med en vacker blombukett.

Efter det formella årsmötet tog Hasse Sandberg till orda och påminde om kommande aktiviteter, närmast torsdagen den 27 februari med besök på Eon:s värmeverk och Biologiska museet i Örebro. Mötet avslutades i god gemenskap med läcker smörgåstårta och dryck.

Brita Perrin

 

 

Gris-Nils 12 mars 2020

Månadsmötet den 12 mars hade lockat 75 aktiva seniorer, som bänkat sig i Stadshotellets stora sal. Bengt Carlsson, för dagen ställföreträdande talesman för föreningen, hälsade alla välkomna. Särskilt uppmärksammades ”kaffegrupperna” som under alla år som träffarna hållit i Tullbackagården ordnat med fika och trivsel efter föreläsningarna. Var och en förärades med en vårlig blombukett.

För underhållningen den här torsdagseftermiddagen stod värmlänningen Stellan Olofsson alias Gris-Nils. Han framförde ett blandat program av rockig musik och vågade historier på bredaste värmländska.

Kaffe intogs sedan i hotellets matsal.

Kommande program – mera musik. Örebroaren Bo Fransson kåserar om 60-telets gamla skivgodingar. Torsdag 16 april kl 14.00 i hotellets stora sal.

Brita Perrin